Dịch vụ khác

Đào tạo tay nghề cho các kiểm nghiệm viên trong lĩnh vực hóa lý và vi sinh trên các mẫu và thiết bị phân tích có tại trung tâm.

Tư vấn kỹ thuật để lựa chọn thiết bị phân tích phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp, công ty.

Trung tâm còn thực hiện các tư vấn xây dựng phòng thí nghiệm hoá, hoá lý, vi sinh và  tư vấn xây dựng PTN  đạt chuẩn Quốc tế ISO/ IEC 17025:2005 cho các đơn vị có yêu cầu.

Đào tạo đội ngũ phân tích có tay nghề cao

Hướng dẫn làm luận văn tốt nghiệp cho các sinh viên ở các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp . . .

Liên hệ chúng tôi