Kiểm nghiệm hóa mỹ phẩm

  

1.       Phân tích các kim loại (As, Cd, Pb, Hg, Sb, Co, Ni, Cr, Fe, Cu, Zn…) và  kim loại nặng tính theo chì

 

2.       Phân tích Parabens: Isopropylparaben, Isobutylparaben, Phenylparaben, Benzylparaben, Pentylparapen.

 

3.       Phân tích 1,4-Dioxan

 

4.       Chất bảo quản : Methylchloroisothiazolinone (CIT) và Methylisothiazolinone (MIT) trong khăn ướt, sữa tắm, và các sản phẩm mỹ phẩm.

File đính kèm

 •  

   

  TRUNG TÂM PHÂN TÍCH NÔNG LÂM THỦY SẢN, MÔI TRƯỜNG,

  SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP, VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM ...

   

  Địa chỉ: 215 Phan Anh, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

  Điện thoại : (848) 3961 3696   - Số Fax: (848) 6267 3737
   

  Website: www.hoanvustc.com.vn

  Email: sales.hoanvuptn@gmail.com