Kiểm nghiệm phân bón

 

      (Phân bón hữu cơ, vô cơ, vi sinh...) 

 

 

1.    Phân tích các nguyên tố kim loại (Al, B, Ca, Mg, Mn, Zn, Na, K, Cu, Fe, Co, Cr, Ni, As, Cd, Pb, Hg, SiO2 …)

 

2.    Phân tích chất điều hòa sinh trưởng trong cây trồng như: Gibberellic acid (GA3) và α-NAA

 

3.    Một số chỉ tiêu hóa lý khác : N tổng, N hữu hiệu, P tổng, P dễ tiêu, Độ ẩm, Hữu cơ tổng số, Kali tổng số, kali hữu hiệu, Acid Humic & fulvic, Lưu huỳnh

File đính kèm

 •  

   

  TRUNG TÂM PHÂN TÍCH NÔNG LÂM THỦY SẢN, MÔI TRƯỜNG,

  SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP, VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM ...

   

  Địa chỉ: 65 Tô Hiệu, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

  Điện thoại : (848) 3961 3696   - Hotline: 077 961 6953
   

  Website: www.hoanvustc.com.vn

            www.hoanvulab.com

  Email: sales.hoanvustc@gmail.com