Năng lực

ICP/MS & HPLC-ICP/MS (2)
 • Tên sản phẩm : ICP/MS & HPLC-ICP/MS (2)
 • Chi tiết
 • Bình luận

Khối phổ ghép cặp cảm ứng plasma

ICP/MS và LC/ICP/MS

 

         Phân tích kim loại: As, Hg, Cd, Pb, Cu…. trong đất, nước, thực phẩm, thủy sản,

         phân bón, quặng….

         Phân tích các dạng Br-, BrO3 trong nước và As (III), As(V) trong bùn đất, thực phẩm.

         MeHg trong thực phẩm, thủy sản.

 

 •  

   

  TRUNG TÂM PHÂN TÍCH NÔNG LÂM THỦY SẢN, MÔI TRƯỜNG,

  SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP, VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM ...

   

  Địa chỉ: 59-65 Tô Hiệu, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

  Điện thoại : (848) 3961 3696   - Số Fax: (848) 6267 3737
   

  Website: www.hoanvustc.com.vn

            www.hoanvulab.com

  Email: sales.hoanvuptn@gmail.com