Năng lực

VOC-GC/MS/MS(6)
 • Tên sản phẩm : VOC-GC/MS/MS(6)
 • Chi tiết
 • Bình luận

Sắc ký khí đầu dò khối phổ GC/MS

Sắc ký khí - đầu dò khối phổ ba tứ cực (GC/MS/MS)

Hệ thống chiết mẫu tự động ASE 350 (Dionex)

 

          Phân tích các chỉ tiêu thuốc bảo vệ thực vật trong các nền mẫu phức tạp: trà, hạt điều,

          dầu mỡ động thực vật, rau quả…

          Chiết dư lượng các chất PCBs, PAHs, thuốc bảo vệ thực vật… trong các loại mẫu môi

          trường và thực phẩm.

          Phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong rau quả, nông sản thực phẩm

          Phân tích hàm lượng các chất PCBs, PAHs, Phenols, thuốc bảo vệ thực vật… trong

          bùn, đất, nước….

          PCBs trong dầu biến thế

          Phân tích các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi trong đất, bùn, nước…

Sản phẩm liên quan

 •  

   

  TRUNG TÂM PHÂN TÍCH NÔNG LÂM THỦY SẢN, MÔI TRƯỜNG,

  SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP, VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM ...

   

  Địa chỉ: 65 Tô Hiệu, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

  Điện thoại : (848) 3961 3696   - Hotline: 077 961 6953
   

  Website: www.hoanvustc.com.vn

            www.hoanvulab.com

  Email: sales.hoanvustc@gmail.com