Các lĩnh vực công nghiệp

Kiến thức, khả năng, năng lực và đối tác của chúng tôi phục vụ khách hàng trên nhiều lĩnh vực và lĩnh vực công nghiệp. Chúng bao gồm tập trung vào vi sinh vật học, hóa học phân tích và khoa học môi trường cũng như các lĩnh vực chức năng như tính toàn vẹn của chuỗi cung ứng, truy xuất nguồn gốc, thu hồi sản phẩm, an toàn sản phẩm tiêu dùng và các biện pháp chống hàng giả. Dịch vụ tư vấn và ươm tạo của chúng tôi hỗ trợ khách hàng với những ý tưởng sản phẩm mới bao gồm kiểm tra độ an toàn của sản phẩm và lập hồ sơ dinh dưỡng hoặc hóa học. Hỗ trợ dịch vụ thực phẩm của chúng tôi giúp các khách sạn và nhà hàng xác minh chất lượng, độ an toàn và độ tin cậy (hữu cơ, v.v.) của các sản phẩm mà họ cung cấp. Ngoài ra, chúng tôi làm việc trực tiếp với nông dân, nhà chế biến và bán lẻ để hỗ trợ họ về tất cả các khía cạnh về an toàn sản phẩm và kiểm tra môi trường bao gồm chất lượng nước, đất và không khí.

Liên hệ chúng tôi