Dịch vụ khác

  • Đào tạo tay nghề cho các kiểm nghiệm viên trong lĩnh vực hóa lý và vi sinh trên các mẫu và thiết bị phân tích có tại trung tâm.
  • Tư vấn kỹ thuật để lựa chọn thiết bị phân tích phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp, công ty.
  • Trung tâm còn thực hiện các tư vấn xây dựng phòng thí nghiệm hoá, hoá lý, vi sinh và  tư vấn xây dựng PTN  đạt chuẩn Quốc tế ISO/ IEC 17025:2005 cho các đơn vị có yêu cầu.
  • Đào tạo đội ngũ phân tích có tay nghề cao
  • Hướng dẫn làm luận văn tốt nghiệp cho các sinh viên ở các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp . . .

Liên hệ chúng tôi