AUTHENTICITY

AUTHENTICITY

Đồng vị bền ISOTOPE, Xác thực nguồn gốc, Thiên Nhiên vs Nuôi Trồng, Organic vs Hữu Cơ, Thật vs Giả

Chi tiết
PESTICIDE RESIDUES

PESTICIDE RESIDUES

Phân tích - Kiểm nghiệm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật: rau củ quả, gạo ....

Chi tiết
HEALTH CERTIFICATE

HEALTH CERTIFICATE

Cấp chứng chỉ: Rau củ quả xuất khẩu Âu Châu, Bắc Mỹ, Nhật Bản, Trung Đông

Chi tiết
COMPLETE TESTING SOLUTIONS

COMPLETE TESTING SOLUTIONS

MẬT ONG, SỮA ONG CHÚA, SẢN PHẨM TỪ ONG

Chi tiết
NUTRITIONAL LABELING

NUTRITIONAL LABELING

Phân tích thành phần dinh dưỡng

Chi tiết
ANTIBIOTICS

ANTIBIOTICS

Dư lượng thuốc thú y & kháng sinh

Chi tiết
HEAVY METALS, HALOGENS

HEAVY METALS, HALOGENS

Kim loại nặng - Halogens

Chi tiết
MYCOTOXINS

MYCOTOXINS

Độc tố vi nấm

Chi tiết
VITAMINS

VITAMINS

Phân tích hàm lượng Vitamins

Chi tiết