Kiểm nghiệm hóa mỹ phẩm

Kiểm nghiệm hóa mỹ phẩm

1. Phân tích các kim loại (As, Cd, Pb, Hg, Sb, Co, Ni, Cr, Fe, Cu, Zn…) và  kim loại nặng tính theo chì

2. Phân tích Parabens: Isopropylparaben, Isobutylparaben, Phenylparaben, Benzylparaben, Pentylparapen.

3. Phân tích 1,4-Dioxan

4. Chất bảo quản : Methylchloroisothiazolinone (CIT) và Methylisothiazolinone (MIT) trong khăn ướt, sữa tắm, và các sản phẩm mỹ phẩm.

Liên hệ chúng tôi