Kiểm nghiệm thức ăn chăn nuôi

Kiểm nghiệm thức ăn chăn nuôi

1. Thành phần các chất trong thức ăn chăn nuôi như: protein, protein tiêu hóa, béo tổng, tro tổng, tro không tan trong HCl, TVB-N,  xơ thô, photpho tổng, độ ẩm, NaCl

2. Các vitamin: Vitamin B1, Vitamin B12, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B5, Vitamin B6, Vitamin B7 (Vitamin H), Vitamin B8 (Biotin), Vitamin B9 (Acid folic), Vitamin D2, Vitamin D3, Vitamin K1, Vitamin PP (Nicotinamid)), Vitamin A và E …

3. Phân tích các nguyên tố (Ca, Mg, Se, K, Na,  …),  các kim loại nặng (Pb, Cd, As, Hg, …).

4. Phân tích: Ethoxyquin, cyanuric acid, melamine,…

5. Kiểm nghiệm các chất kháng sinh, hoá chất cấm hoặc hạn chế sử dụng trong thức ăn gia súc như: Chloramphenicol, Flofenicol, Thiamphenicol, Tetracycline, Oxytetracycline, Chlotetracycline, Doxycycline, Demeclocycline, họ fluoroquinolones (Enrofloxacin, Cipro,…), Malachite green, Leucomalachite green, Tylosin, Erythromycine

6. Phân tích các độc tố vi nấm (Aflatoxins, Zearealenon, Deoxynivalenol…)

7. Phân tích Lysine, Taurine.

Liên hệ chúng tôi