HPLC-RID

Sắc ký lỏng đầu dò chỉ số khúc xạ HPLC-RID

Phân tích: Glucose, Fructose, Saccharose, Lactose trong các nền mẫu thức ăn chăn nuôi, thực phẩm, sữa…

Liên hệ chúng tôi