LC-IR/MS

Sắc ký lỏng ghép khối phổ tỷ lệ đồng vị HPLC-IRMS

Truy tìm nguồn gốc của thực phẩm nói riêng (xuất xứ của sản phẩm) ; vật chất nói chung (đất đá, địa chất học…)

Phát hiện sản phẩm thật giả bởi sự pha trộn của nhà sản xuất (như xác định được mật ong giả/thật; rượu giả/thật, dầu ăn giả/thật, cà phê…)

Liên hệ chúng tôi